Våre referanser

Referanse - MoloMeistad Maskin AS har siden oppstarten i 1956 utført store og små oppdrag. I de senere år har bl.a følgende arbeider blitt utført:

2016 – 2015 Orkdal kommune- Fannrem- VA anlegg

2014 – 2013 Block Watne – Trøvegen Boligfelt – VA anlegg

2012 Hammerstrand Kreftverk – Plastring av 3 fyllingsdammer

2012 – 2011 Klæbu kommune – Gurihaugen VA anlegg

2010 – 2009 Skaun kommune – Buvik / Børsa renseanlegg

2008   Hedalm Anebyhus – Berghammer 2 Boligfelt

2008   Per Grenstad AS – avløpsanlegg Hammerdalen –Snefugellia

2007   Inge Fossum – Osphaugen Boligfelt – VA anlegg

2007   Per Grenstad AS – Snefugellia Boligfelt – VA anlegg

2007   Skaun Kommune – VA anlegg langs FV 773 Fosshaugen

2007   Børsa Båthavn – omlegging av kommunal pumpeledning