Om oss

Sentral GodkjenningMeistad Maskin AS kan graving. Vi jobber mot både næring, kommunale og private aktører innen graving.  Vi utfører tomtegraving, drenering, veibygging og avløp. I dag er det i all hovedsak fem gravemaskinener som er kjernen i bedriften.

Meistad Maskin AS har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og byggningsloven.

Meistad Maskin AS er en familiebedrift med lokal virksomhet siden oppstarten i 1956. Bedriften ble etablert av Per O. Meistad, og i sin spede begynnelse var det landbrukskjøring som var bedriftens hovedgeskjeft.

Det var i 1956 at bedriften begynte å utvikle seg mot det vi kjenner i dag. Mot slutten av 60-tallet kjøpte Per O. Meistad tomten på Naustmælen der Meistad Maskin AS holder til i dag. Rundt 1970 ble det satt opp næringsbygg med tilhørende leilighet, og Meistad Maskin AS hadde fått seg nye lokaler. Bedriften ble AS i 1972.

Ole Morten og Jon Egil Meistad er sønner av Per O. Meistad, og eier i dag 50% hver av bedriften.

Ole Morten og Jon Egil kom inn i bedriften i 1975, etter å ha fullført ingeniørutdanning ved Trondheim tekniske skole.

Dagens bemanning består av, i tillegg til eierne, 6 dyktige ansatte.